Solenergi

Den solinstrålning som når jorden kan enkelt omvandlas till nyttig energi i form av både elektricitet och värme. Solen kan omvandlas till värme i solfångare och elektricitet i solceller. Installationerna är enkla och går att koppla ihop med andra system.

Solfångare, solceller och andra sollösningar

En pellets- eller vedeldare har stor nytta av solfångare och kan få en ökad verkningsgrad på sitt värmesystem. Driftskostnaderna är små och solinstrålningen är gratis.

Solceller omvandlar energin till elektricitet och  under vissa tider kan mer energi produceras i solcellerna än vad hushållet använder. Då kan man lagra överskottsenergin i batterier eller koppla in sig på energibolagets elnät för att vid ett senare tillfälle använda energin. Vill man koppla på sin anläggning på elnätet ska man kontakta sitt elbolag för mer information.

Andra intressanta sollösningar är solkyla. Man kan alltså omvandla energin till att kyla en byggnad.

Solluftfångare tar hand om den varma luften och genom en ventil kommer den varma luften ett utrymme som till exempel en sommarstuga till nytta.

Energimyndigheten- solportalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Producera egen solel

Solceller har drastiskt sjunkit i pris på senare tid och är idag en lönsam investering för många villaägare.

Skattereduktion kan ges för kostnaderna för arbete och material för villaägare på hela installationskostnaden.

15 procent för installation av solceller
50 procent för installation av lagring av egenproducerad elenergi
50 procent för installation av laddningspunkter till elfordon

Kommunens energi och klimatrådgivare kan hjälpa till med att göra en opartisk bedömning på offerter och om den beräknade elproduktionen är rimlig.

Ditt tak behöver inte ligga i perfekt söderläge. Öst- och västläge går också utmärkt och kan till och med ge en bättre matchning mot elkonsumtionen i ditt hushåll eftersom hushållen använder mest el på för- och eftermiddagen. Det viktiga är att taket inte skuggas för mycket.

Sidan uppdaterades senast: