Solenergi

Den solinstrålning som når jorden kan enkelt omvandlas till nyttig energi i form av både elektricitet och värme. Solen kan omvandlas till värme i solfångare och elektricitet i solceller. Installationerna är enkla och går att koppla ihop med andra system.

Solfångare, solceller och andra sollösningar

En pellets- eller vedeldare har stor nytta av solfångare och kan få en ökad verkningsgrad på sitt värmesystem. Driftskostnaderna är små och solinstrålningen är gratis.

Solceller omvandlar energin till elektricitet och  under vissa tider kan mer energi produceras i solcellerna än vad hushållet använder. Då kan man lagra överskottsenergin i batterier eller koppla in sig på energibolagets elnät för att vid ett senare tillfälle använda energin. Vill man koppla på sin anläggning på elnätet ska man kontakta sitt elbolag för mer information.

Andra intressanta sollösningar är solkyla. Man kan alltså omvandla energin till att kyla en byggnad.

Solluftfångare tar hand om den varma luften och genom en ventil kommer den varma luften ett utrymme som till exempel en sommarstuga till nytta.

Producera egen solel

”Insatsprojekt solel villatak” har nu dragit igång på allvar. Genom detta projekt ska runt hälften av Sveriges kommunala energi- och klimatrådgivare ha en rad aktiviteter riktade till villaägare i sina respektive kommuner, såsom seminarier, studiecirklar och studiebesök. Även rådgivning direkt till enskilda hushåll erbjuds, där ditt hustaks förutsättningar att skaffa solceller utreds.

Solceller har drastiskt sjunkit i pris på senare tid och är idag en lönsam investering för många villaägare.

Ditt tak behöver inte ligga i perfekt söderläge. Öst- och västläge går också utmärkt och kan till och med ge en bättre matchning mot elkonsumtionen i ditt hushåll eftersom hushållen använder mest el på för- och eftermiddagen. Det viktiga är att taket inte skuggas för mycket

Sidan uppdaterades senast: 2020-12-15