Kartor, mättjänster och GIS

Karttjänster

Inom kart-och mätenheten produceras ett stort antal karttyper avpassade för olika användningsområden. Det kartmaterial som upprättas går att köpa.

Format

Allt det material som samlas in via olika former av flygfotograferingar och fältmätningar lagras digitalt. Materialet bearbetas senare och bildar underlag för nya kartor, antingen i digital form eller som vanliga papperskartor. Kartorna går som regel att få i pappers eller filformat upp till storlek A0. I den digitala formen kan kartorna fås i flera filformat.

Upphovsrätt ©

Kommunen har upphovsrätt till kartorna och tar ut en avgift för användande av dessa. För tillfälliga användare av kartan tar vi ut avgift enligt taxa och för permanenta användare träffas nyttjanderättsavtal. Om kartan eller delar av den skall spridas i en tryckt broschyr krävs spridningstillstånd från Lantmäteriverket.

Mätningstekniska tjänster

Mätning behövs för att fastighetsgränser, byggnader, anläggningar, vatten och avlopp ska komma rätt i plan och höjd enligt detaljplan och bygglov. Mätningar utförs också för uppbyggnad och underhåll av kartdatabaser och stomnät.

Vi använder olika tekniker vid mätningsuppdrag - vid vissa arbeten används traditionella optiska instrument, sk totalstationer och avvägningsinstrument;men numera nyttjas också ofta GPS-teknik för mätningsarbete.

Kart-och mätenheten kan hjälpa dig med mätningar och beräkningar.


Mätning

  • Utstakning
  • Inmätning
  • Sektionering
  • Stommätning
  • Kontrollmätning
  • Arealmätning

Beräkning

  • Koordinatberäkning-XYZ
  • Volymberäkning

GIS- ett bra beslutsunderlag för när läget har betydelse

GIS ett geografiska informationssystem, ger bra beslutsunderlag, både i vardagen och professionellt på avancerad nivå, när det geografiska läget har betydelse. De svarar på frågor om var, vart eller varifrån, och kan visualisera komplex information på ett överskådligt sätt.

GIS bidrar helt enkelt till bättre beslutsfattande för alla och effektivare samhällsprocesser.

Tekniken

GIS är ett informationssystem för att samla in, lagra, analysera och presentera lägesbunden information. Enkelt beskrivet är systemen en kombination av kartor och tabellinformation (databaser) som lagras och hanteras i datorn. I systemet görs analyser, beräkningar och simuleringar som kan användas som beslutsstöd för dig som privatperson eller på en mer avancerad nivå i företag, i offentlig sektor och inom forskning.

Användningsområden

Så hur används geografisk information och GIS? Användningsområdena är nästan oändliga.

Det sägs att 80 procent av all information har en geografisk koppling och därmed finns möjlighet att använda denna teknik för att förenkla och analysera information.

GIS finns överallt omkring dig; på sajter som Eniro, Hemnet, Flickr, Facebook och i Google Earth. Tekniken finns i GPS-navigatorer i appar till din smartphone och det används av en mängd myndigheter och företag som därmed kan leverera effektivare samhällstjänster.

Sidan uppdaterades senast: