Rökfria miljöer

För att skydda människor för passiv rökning finns det miljöer där det enligt tobakslagen är förbjudet att röka. I Sverige är det förbjudet att röka på förskolor, skolor, sjukhus, restauranger och i andra lokaler som är öppna för allmänheten.

Tobakslagen ger personer som inte röker rätt till rökfria miljöer. Syftet med lagen är också att hindra eller fördröja att barn och ungdomar börjar röka. Den begränsar rökning i vissa lokaler och utrymmen.

Folkhälsomyndigheten är den myndighet som har det centrala tillsynsansvaret när det gäller rökfria miljöer. På Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer om rökfria miljöer.

Miljöer som ska vara rökfria

 • Nedan följer en lista över miljöer som ska vara rökfria.
 • Lokaler som är avsedda för barnomsorg och skolverksamhet och på motsvarande områden vid förskolor och fritidshem.
 • Restauranger och andra serveringsställen.
 • Lokaler för hälso- och sjukvård.
 • Hotell, motell och pensionat ska kunna erbjuda rökfria rum.
 • Övriga lokaler. Rökning är förbjuden i lokaler som är öppna för alla, som exempelvis banklokaler, butiker, serviceinrättningar och biografer.
 • Platser utomhus som är avsedda för den som reser med kollektivtrafik; Busshållsplatser, perronger, taxizoner, biljettområden, gångbanor i anslutning till spårområdet etc.
 • Serveringsmiljöer utomhus; exempelvis uteserveringar.
 • Utomhusanläggningar huvudsakligen avsedda för olika idrotts -och nöjesarrangemang, exempelvis idrottsarenor.
 • Lekplatser som allmänheten har tillträde till.
 • Vid entréer till lokaler och utrymmen som allmänheten har tillträde till.

Om du störs av någon annans rökning

Störs du av rökning i en lokal eller annan miljö som ska vara rökfri, ska du ta upp det med ägaren eller ansvariga personen för lokalen eller området. Det är den personen som ansvarar för att reglerna om rökfria miljöer följs.

Om det inte blir någon förändring kan du vända dig till kommunen.

Sidan uppdaterades senast: