Ledig mark för villa

Gislaveds kommun erbjuder lediga villatomter i samtliga tätorter. Vi har tagit fram en interaktiv karta som du lätt kan navigera i för att se var tomterna finns och hur mycket de kostar.

I väntan på antagande av nya riktlinjer gällande försäljning av småhustomter har kommunen beslutat att pausa försäljningen av enstaka småhustomter. När riktlinjerna är antagna lämnas information på hemsidan. För resterande tomter gäller följande:

Intresseanmälan

Med hjälp av vår interaktiva karta kan du se vilka tomter som är lediga. Om en tomt står som reserverad innebär det att någon annan har tomten tecknad. När du har hittat en tomt som du vill boka, fyller du i en intresseanmälan och skickar in till Mark- och exploateringsenheten. Du kan skicka in den undertecknade blanketten per mejl, post eller lämna in fysiskt till Kontaktcenter i kommunhuset. Intresseanmälan hittar du under fliken "Intresseanmälan" i kartan. Du kommer att få en bekräftelse på att vi har mottagit din intresseanmälan.

Köpekontrakt

Kort efter att du har fått bekräftelsen kommer du att bli kontaktad av en handläggare för att ingå ett köpekontrakt. I köpekontraktet framgår alla villkor för försäljningen bland annat krav på bygglov och påbörjad byggnation. I samband med att ett köpekontrakt undertecknas ska 10 % av köpeskillingen betalas in som handpenning. Fakturan skickas hem till dig på posten efter att köpekontraktet blivit undertecknat av alla parter.

Försäljning

När du har uppfyllt alla villkor i köpekontraktet kan försäljningen fullbordas. Slutfaktura på resterande köpeskilling och avstyckningskostnad skickas till dig på posten. När hela köpeskillingen och avstyckningskostnad är erlagd upprättas ett köpebrev. När alla parter har skrivit på köpebrevet använder du det för att söka lagfart på tomten hos lantmäteriet. När lagfartsändringen har gått igenom är du ägare till tomten.

Sidan uppdaterades senast: 2021-02-10