Plankarta för ändring av detaljplan (S143) i Gislaved

ändring av detaljplan för del av södergårdsområdet, etapp 3, i gislaved

Planens syfte och huvuddrag

Avsikten med ändringen av detaljplanen är att anpassa planen till rådande förhållanden samt göra plansituationen inom området mer aktuell och funktionell. Ändringen följer gällande detaljplans syfte men innebär justeringar av vissa planbestämmelser.

Granskningstiden för detaljplanen är 3 oktober - 28 oktober 2019.

Under tiden finns planförslaget utställt i kommunhusets entré i Gislaved.

Eventuella synpunkter på förslaget ska skickas till:

Gislaveds kommun
Bygg- och miljöförvaltningen
332 80 Gislaved   eller

kommunen@gislaved.se

Senast den 28 oktober 2019 ska synpunkterna vara förvaltningen tillhanda.

Planhandlingar

PlanbeskrivningPDF

PlankartaPDF

Sidan uppdaterades senast: 2019-10-01