Plankarta Norra Hestra, Kyrkobol1:27 Granskning

Detaljplan för fastigheten norra Hestra kyrkobol 1:27, Solliden, i Hestra

Planens syfte och huvuddrag

Syftet med detaljplanen är möjliggöra utveckling på fastigheten Norra Hestra Kyrkobol 1:27 som stärker tätortens centrumkaraktär. Ny detaljplan släcker ut industriändamålet och istället möjliggör ändamålen bostäder, centrum, handel, kontor, tillfällig vistelse och vuxenutbildning. Dessa ändamål anses mer lämpliga för området och bidrar till ett attraktivare centrum.

Granskningstiden för detaljplanen är under

7 februari – 27 februari 2022.

Under tiden finns planförslaget utställt på kommunens webbplats.

Eventuella synpunkter på förslaget ska skickas till:
Gislaveds kommun
Bygg- och miljöförvaltningen
332 80 Gislaved
eller kommunen@gislaved.se

Senast den 27 februari 2022 ska synpunkterna vara kommunen tillhanda.

Planhandlingar

Planbeskrivning Pdf, 2.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Plankarta Pdf, 398 kB, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterades senast: