Plankartan, detaljplanen för Haghult/Tillbo i Smålandsstenar

Detaljplan för Haghult/Tillboområdet, del av fastigheten Villstads-Haghult 1:16 m.fl. i Smålandsstenar

Planens syfte och huvuddrag

Detaljplanens syfte är att skapa förutsättning att bygga ut Haghultsledens södra del samt skapa fler fastigheter för bostads- och industriell verksamhetsändamål. Detaljplanen möjliggör även placering av förskola och räddningsstation inom planområdet. Hela planområdet omfattar en yta på cirka 40 hektar. Kommunen anser att utformningen enligt planförslaget bidrar till en positiv förändring i samhället Smålandsstenar.

Granskningstiden för detaljplanen är 1 december 2022 -

12 januari 2023.

Under tiden finns planförslaget utställt i kommunhuset i Gislaved, Torghuset i Smålandsstenar samt på kommunens webbplats.

Eventuella synpunkter på förslaget ska skickas till:
Gislaveds kommun
Bygg- och miljöförvaltningen
332 80 Gislaved
eller kommunen@gislaved.se

Senast den 12 januari 2023 ska synpunkterna vara kommunen tillhanda.

Planhandlingar

Planbeskrivning Pdf, 5.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Plankarta Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Samrådsredogörelse Pdf, 387.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterades senast: