Plankarta-Granskning, Uvekull 1:5 och 1:8 i Smålandsstenar

Detaljplan för del av Uvekull 1:5 och 1:8 inom Hörsjöområdet i Smålandsstenar

Planens syfte och huvuddrag

Syftet med detaljplanen är att pröva och säkerställa markanvändningen för idrottsändamål samt möjliggöra ytterligare byggrätter för Smålandsstenars Tennisklubb på delar av fastigheterna Uvekull 1:5 och 1:8 inom Hörsjöområdet i Smålandsstenar. Planförslaget möjliggör för ändamålet idrottsanläggning och tennisklubbs föreslagna utveckling med en ny padelhall.

Granskningstiden för detaljplanen är 7 – 30 september 2022

Under tiden finns planförslaget utställt i kommunhuset och biblioteket i Gislaved, Torghuset i Smålandsstenar samt på kommunens webbplats.

Eventuella synpunkter på förslaget ska skickas till:
Gislaveds kommun
Bygg- och miljöförvaltningen
332 80 Gislaved
eller kommunen@gislaved.se

Senast den 30 september 2022 ska synpunkterna vara kommunen tillhanda.

Planhandlingar

Planbeskrivning Pdf, 2.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Plankarta Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Samrådsredogörelse Pdf, 230.9 kB, öppnas i nytt fönster.

*För mer information eller önskas planhandlingar att skickas i utskrivet format var god och kontakta kommunens kontaktcenter.

Sidan uppdaterades senast: