Plankarta

Plankarta

Upphävande av del av GÄLLANDE Detaljplan för ISABERGSTOPPEN

Planens syfte och huvuddrag

Gislaveds kommun har påbörjat planläggningsarbete för fastigheten del
av Vik 1:97 samt del av Bjärsved 5:40 m.fl. i Isabergsområdet i Hestra, på
beställning av Stiftelsen Isabergstoppen. Beställarens önskemål är att den nya detaljplanen ska möjliggöra utvecklingen av befintlig fritidsverksamhet inom området som ett viktigt besöksmål i regionen, genom utökning av befintliga anläggningar samt byggnation av nya. 

Inom delar av området gäller detaljplan H28 från 2011. Delar av denna detaljplan H28 ska enligt förslaget ersättas med den nya detaljplanen, medan andra delar föreslås upphävas. Motivering för upphävandet är att den gällande detaljplanen är inaktuell och förhindrar en önskad utveckling. 

Granskningstiden för detaljplanen är 7 september – 5 oktober 2022

Under tiden finns planförslaget utställt i kommunhuset i Gislaved, biblioteket i Hestra samt på kommunens webbplats.

Eventuella synpunkter på förslaget ska skickas till:
Gislaveds kommun
Bygg- och miljöförvaltningen
332 80 Gislaved
eller kommunen@gislaved.se

Senast den 5 oktober 2022 ska synpunkterna vara kommunen tillhanda.

Planhandlingar

Planbeskrivning Pdf, 2.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Plankarta Pdf, 3.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Samrådsredogörelse Pdf, 86.8 kB.


Sidan uppdaterades senast: