Flygbild för detaljplanområdet, Smålandsstenar Tennisklubb

Detaljplan för Delar av Uvekull 1:5 och 1:8 inom Hörsjöområdet i smålandsstenar

Planens syfte och huvuddrag

Planens syfte är att säkerställa markanvändningen för Smålandsstenar Tennisklubben och möjlggöra ytterligare byggrätter på delar av Uvekull 1:5 och 1:8 inom Hörsjöområdet i Smålandsstenar.

Information

För mer information eller frågor om planen kontakta kommunens kontaktcenter, tel: 0371-81000

Sidan uppdaterades senast: