Flygbild över området

Flygbild över området

Detaljplan för fastigheten Norra Hestra Kyrkobol 1:39 m.fl. i hestra

Planens syfte och huvuddrag

Syftet med detaljplanen är att omlokalisera brandstationen i Hestra inom fastigheten Norra Hestra Kyrkobol 1:39.


Sidan uppdaterades senast: