Flygbild, Haghult/Tillbo i Smålandsstenar

Detaljplan för Haghult/tillbo-området, del av fastigheten Villstads-Haghult 1:16 m.fl. i smålandsstenar

Planens syfte och huvuddrag

Syftet med detaljplanen är att skapa flera fastigheter för bostadsändamål, utöka verksamhet samt skapa förutsättning att bygga ut planerad Haghultsledens södra del. Området är utpekat för detta enligt den aktuella fördjupade översiktsplanen (FÖP) för Smålandsstenar.

Planförslaget kommer att skickas ut på samråd under hösten 2021 och ställas ut i Torghuset i Smålandsstenar och på kommunens webbsida.

Informations material

Informationsplansch Pdf, 2.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Markanvändningskarta från fördjupad översiktsplan för Smålandsstenar och Skeppshult Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Idéskiss för möjlig markanvändning inom planområdet Pdf, 920.3 kB, öppnas i nytt fönster.

För mer information eller frågor om planen kontakta kommunens planenhet eller stadsarkitekt via kontaktcenter.

Sidan uppdaterades senast: