Flygbild för Ö. Kallset 1:70 m.fl.

Detaljplan för Östra kallset 1:70 m.fl. i skeppshult

Planens syfte och huvuddrag

Syftet med detaljplanen är att pröva en utökning av industriändamålet på fastigheten Östra Kallset 1:70 m.fl.

Sidan uppdaterades senast: