Anderstorp 9:710 m. fl

Planens syfte och huvuddrag

Syftet med planen är att omvandla tidigare industrimark till mark för bostäder, handels- och kontorsändamål.

Detaljplanen har vunnit lagakraft den 12 januari 2015.

PlanbeskrivningPDF

PlankartaPDF


Sidan uppdaterades senast: