Norra tokarp del av fastigheten tokarp 1:68 i anderstorp

Planens syfte och huvuddrag

Planens syfte är att möjliggöra en utbyggnad av bostäder inom området. Intentionen är att utöka byggrätterna i området för att möjliggöra stora tomter med lantlig karaktär. Den föregående detaljplanen i området tillät bostäder, industri samt centrumändamål. Dessa bestämmelser var inte lämpliga inom området och har därför ändrats till bostadsändamål.

Området är beläget i Tokarp öster om Anderstorp. Planområdet gränsar till Gnosjövägen i väster och Stormossen i öster. I övrigt omges området av befintlig bostadsbebyggelse. Området sluttar från öst till väst mot Anderstorpaån. Områdets area är cirka 3,8 hektar och marken ägs till största del av Gislaveds kommun.

Detaljplanen har vunnit laga kraft den 12 januari 2018.

Planbeskrivning Pdf, 32.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Plankarta Pdf, 991.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterades senast: