Plankarta

Ljungryens industriområde, del av Broaryd 1:2 med flera fastigheter

Planens syfte och huvuddrag

Syftet med detaljplanen är att intentionerna i "Fördjupning av översiktsplanen för Broaryd" säkerställs. Detta innebär att naturområdet görs till skyddsområde mellan bostäder och industri. Samtidigt möjliggör detaljplanen en väg genom området ifall det blir aktuellt med en expansion av industriområdet åt öster.
Bygg- och miljönämnden antog detaljplanen den 25 april 2012.

Planen har vunnit laga kraft den 28 maj 2012.

Planbeskrivning Pdf, 6.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Plankarta Pdf, 694.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterades senast: