Plankarta, ändring för del av detaljplan för Ekbacken, Burseryd 1:115

Ändring för del av detaljplan för EKBACKEN, Burseryd 1:115

Planens syfte och huvuddrag

Avsikten med ändringen av del av detaljplan för EKBACKEN, Burseryd 1:115 är att begränsningen av bruttoarean på 25 % av fastighetsarean förändras för fastigheterna Burseryd 1:28 och Burseryd 1:6.

Fastigheterna ges en maximal byggnadsarea på 40 %.

I övrigt ska inga andra bestämmelser förändras mot gällande detaljplan.

 

Planen har fått laga kraft den 19 maj 2020.

Länk till planbeskrivning (BU22)PDF

Länk till planbeskrivning (BU22 Ändring)PDF

Länk till plankarta (BU22)PDF

Länk till plankarta (BU22 Ändring)PDF

Sidan uppdaterades senast: