Burseryd 2:3

Planens syfte och huvuddrag

Syftet med planen är att möjliggöra bostadsändamål för en större bostadsareal på Burseryd 2:3 än vad gällande plan medger. Den utökade byggrätten möjliggör en byggnation av en gruppbostad.

Planen har vunnit laga kraft den 9 maj 2014.

Länk till planbeskrivningPDF

Länk till plankartaPDF

Sidan uppdaterades senast: