Burseryd 2:3

Planens syfte och huvuddrag

Syftet med planen är att möjliggöra bostadsändamål för en större bostadsareal på Burseryd 2:3 än vad gällande plan medger. Den utökade byggrätten möjliggör en byggnation av en gruppbostad.

Planen har vunnit laga kraft den 9 maj 2014.

Länk till planbeskrivning Pdf, 16.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Länk till plankarta Pdf, 233.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterades senast: