Plankarta för detaljplan Skomakargärdet etapp 2 i Gislaved

del av Gislaved 1:5, skomakargärdet etapp 2, i gislaved

Planens syfte och huvuddrag

Planens syfte är att pröva möjligheten att planlägga för nya bostäder och förslaget möjliggör för att olika former av bostadsbebyggelse skall kunna inrymmas inom planområdet.

Planen har vunnit laga kraft den 25 maj 2021.

Planhandlingar

Planbeskrivning Pdf, 9 MB, öppnas i nytt fönster.

Plankarta Pdf, 435.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterades senast: