Del av kvarteret Ängsdal, Smålandiagatan i Gislaved

Planens syfte och huvuddrag

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en kommunal gata, utbyggnad av gång- och cykelvägar samt utreda möjligheten att anlägga en pendelparkering.

Planen har vunnit laga kraft den 26 mars 2013.

PlanbeskrivningPDF

PlankartaPDF

Sidan uppdaterades senast: