Glasbruksgatan, del av fastigheten Henja 4:8

Planens syfte och huvuddrag

Planens syfte är att bredda Glasbruksgatan med 3 meter för en gång- och cykelväg och därmed ändra markanvändningen från industriändamål till gatumark. Gatan kommer dessutom att bli dubbelriktad istället för enkelriktad med målad gc-väg på gatan.

Planen har vunnit laga kraft den 25 februari 2016.

PlanbeskrivningPDF

PlankartaPDF

Sidan uppdaterades senast: 2020-06-23