Gröne mosse kretsloppspark etapp 1 i Gislaved

Planens syfte och huvuddrag

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att anlägga industri, handel, kontor, fjärrvärmeanläggning och återvinningscentral (kretsloppspark).

Planen har vunnit laga kraft den 26 mars 2013.

PlanbeskrivningPDF

PlankartaPDF

Sidan uppdaterades senast: