Plankarta, detapljplan för kvarteret Gulsippan m.fl. inom Södergårdsområdet i Gislaved

Kvarteret Gulsippan m.fl. inom Södergårdsområdet i Gislaved

Planens syfte och huvuddrag

Avsikten med detaljplanen är att pröva markens lämplighet inom planområdet för förskole-, centrum- och parkeringsändamål. Planens syfte är att ändra markanvändningen inom aktuellt område på fastigheten Gislaved 1:27 och Gislaved 4:3 från allmän plats till kvartersmark skola, centrum och parkering.

Planen har fått laga kraft den 23 april 2020.

Planhandlingar

Länk till planbeskrivningPDF

Länk till plankartaPDF

Bilagor

Länk till markradonmätningPDF

Sidan uppdaterades senast: