Mossarps verksamhetsområde i Gislaved

Planens syfte och huvuddrag

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra icke störande industri, handel, kontor, lager och bilservice.

Detaljplanen har vunnit laga kraft den 27 februari 2013.

Planbeskrivning Mossarps verksamhetsområde Pdf, 14.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Plankarta Mossarps verksamhetsområde Pdf, 4.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterades senast: