Ådalens verksamhetsområde, del av Norra Hestra Kyrkobol 1:4 m.fl i Hestra

Planens syfte är att möjliggöra ny industrimark i Hestra samt en ny industrigata till området, vilken ska ledas via en avfart från väg 592 över Hylteån.

Planen vann laga kraft den 20 oktober 2015.

Planbeskrivning Ådalens verksamhetsområdePDF

Plankarta Ådalens verksamhetsområdePDF

Sidan uppdaterades senast: