Bivägen, del av Norra Hestra Kyrkobol 1:97 i Hestra

Planens syfte är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse på fastigheten Norra Hestra Kyrkobol 1:39 samt bekräfta användningen för befintlig bebyggelse i området.

Planen vann laga kraft den 28 februari 2017.

Planbeskrivning Pdf, 5.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Plankarta Pdf, 303.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterades senast: