Norra Hestra Kyrkobol 1:27, soliden, i Hestra

Syftet med detaljplanen är möjliggöra utveckling på fastigheten Norra Hestra Kyrkobol 1:27 som stärker tätortens centrumkaraktär. Ny detaljplan släcker ut industriändamålet och istället möjliggör ändamålen bostäder, centrum, handel, kontor, tillfällig vistelse och vuxenutbildning. Dessa ändamål anses mer lämpliga för området och bidrar till ett attraktivare centrum.

Planen vann laga kraft den 08 juli 2022.

Planbeskrivning Pdf, 2.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Plankarta Pdf, 170.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterades senast: