Vik 1:97 och Bjärsved 5:40 "Isabergstoppen" med flera fastigheter

Planens syfte och huvuddrag

Syftet med detaljplanen är att ge möjlighet till nybyggnad av en ski dome (inomhusbacke), en skidtunnel samt tillhörande servicebyggnad och parkeringsplatser.

Utbyggnaden gör att skidsäsongen kan förlängas till att pågå året runt.

Vintrarna i södra Sverige är opålitliga vilket leder till osäkra skidsäsonger för både besökare och Isabergsstiftelsen. För att verksamheten ska vara mindre väder- och säsongsberoende och för att utöka skidsäsongen till hela året vill Isabergsstiftelsen bygga in en skidbacke och ett längdskidspår inomhus samt uppföra en servicebyggnad.

Genom de nya anläggningarna kan den snöberoende delen av verksamheten
garanteras året runt.

  • Detaljplanen har varit ute för granskning under tiden
    2011-07-06 - 2011-08-05
  • Antagen av Kommunfullmäktige  2011-08-29
  • Vunnit laga kraft den 29 november 2011
  • Genomförandetidens slut 2016-11-29

PlanbeskrivningPDF

PlankartaPDF

IllustrationskartaPDF

DagvattenutredningPDF
Bilaga 1PDF
Bilaga 2PDF

TrafikutredningPDF

Strandskydd

Karta upphävande av strandskyddetPDF
Kommunfullmäktiges protokollPDF
Länsstyrelsens beslut att upphäva strandskyddetPDF 

Sidan uppdaterades senast: