Nöbbele industriområde, etapp I, del av fastigheten Nöbbele 2:3 i Reftele

Planens syfte och huvuddrag

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett nytt industriområde/verksamhetsområde i Reftele. Syftet är också att skapa en ny avfart från Värnamovägen (väg 153) till området.

Detaljplanen har vunnit laga kraft den 27 februari 2013.

Planbeskrivning Nöbbele industriområde etapp 1PDF

Plankarta Nöbbele industriområde etapp 1PDF

Sidan uppdaterades senast: