Nöbbele industriområde, etapp I, del av fastigheten Nöbbele 2:3 i Reftele

Planens syfte och huvuddrag

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett nytt industriområde/verksamhetsområde i Reftele. Syftet är också att skapa en ny avfart från Värnamovägen (väg 153) till området.

Detaljplanen har vunnit laga kraft den 27 februari 2013.

Planbeskrivning Nöbbele industriområde etapp 1 Pdf, 927.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Plankarta Nöbbele industriområde etapp 1 Pdf, 946.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterades senast: