Norra industriområdet vid Jätterondellen i Reftele

Planens syfte

Planens syfte är att möjliggöra en utökning av befintlig industriverksamhet och en ny anslutningsgata till Jätterondellen.

Planen har vunnit laga kraft den 31 december 2014.

Planbeskrivning Norra industriområdet ReftelePDF

Plankarta Norra Industriområdet ReftelePDF

Sidan uppdaterades senast: