Plankarta för Ölmestad 28-1 i Reftele

ölmestad 28:1 inom podalen i Reftele

Planens syfte och huvuddrag

Planens syfte är att ändra markanvändningen och byggrätter på fastigheten, Ölmestad 28:1 inom Podalen. Förslaget är att området ska få bebyggas med bostäder i flerbostadshus i maximalt 2 våningar. Inom området ska det finnas plats för att skapa en acceptabel utemiljö samt tillräckligt med parkeringsplatser för boende.

Planen vann laga kraft den 20 maj 2021.

Planbeskrivning Pdf, 6.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Plankarta Pdf, 315.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterades senast: