Ölmestad 28:27 "Ölmestadsskolan" och del av 28:1 i Reftele

Planens syfte och huvuddrag

Planen syftar till att pröva lämpligheten att möjliggöra försäljning av värme från en kommunal befintlig biobränsleanläggning på Ölmestadsskolan i Reftele till flera fastigheter än kommunens egna. Utöver detta planeras ytterligare parkeringar till skolans fastighet genom att delar av Ågatan planläggs som S-område och kommer att överlåts till skolan.

Detaljplanen har varit ute på samråd under tiden 2010-05-11 - 2010-06-04
Detaljplanen har vunnit laga kraft den 9 september 2010.

Planbeskrivning Ölmestadsskolan Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Plankarta Ölmestadsskolan Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterades senast: