ölmestad 5:37 i Reftele

Planens syfte är att öka den maximala byggnadshöjden från en våning till maximalt 8 meter. På fastigheten får endast bostäder byggas.

Planen vann laga kraft den 28 februari 2017.

Planbeskrivning Ölmestad 5:37PDF

Plankarta Ölmestad 5:37PDF

Sidan uppdaterades senast: