Plankarta för detaljplan, Trafikplats i Norra Smålandsstenar

Del av Åtterås 4:5 m.fl. Trafikplats i Norra Smålandsstenar

Planens syfte och huvuddrag

Gislaveds kommun planerar utbyggnad av en ny huvudgata nordväst om Smålandsstenars tätort. Den aktuella vägen benämns Haghultsleden. Syftet med planen är att pröva och säkerställa placeringen av den nya Haghultsleden med anslutande gång- och cykelbana samt möjliggöra för anslutning av denna mot väg 26 på del av Åtterås 4:5 m.fl. i norra Smålandsstenar.

Detaljplanen har fått laga kraft den 15 mars 2021.

Planbeskrivning Pdf, 4.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Plankarta Pdf, 534.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterades senast: