Del av Dalstorpsvägen del av fastigheten Aplagården 1:13 med flera i Smålandsstenar

Planens syfte

Planens syfte är att möjliggöra mark för industriändamål på mark som tidigare varit planlagt för gatumark som ej byggts ut.

Detaljplanen har vunnit laga kraft den 25 december 2014.

Planbeskrivning Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Plankarta Pdf, 208.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterades senast: