Plankarta, Uvekull 2:221 i Smålandsstenar

Uvekull 2:221 i Smålandsstenar

Planens syfte och huvuddrag

Planens syfte är att ändra markanvändningen och byggnadshöjd på fastigheten Uvekull 2:221. Förslaget är att området ska få bebyggas med bostäder, handel och kontor i maximalt 8 våningar. Inom området ska det finnas plats för att skapa en acceptabel utemiljö samt tillräckligt med parkeringsplatser för boende.

Detaljplanen har vunnit laga kraft den 18 juli 2019.

Länk till planbeskrivning Pdf, 7.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Länk till plankarta Pdf, 289.9 kB, öppnas i nytt fönster.


Sidan uppdaterades senast: