Fördjupning av översiktsplanen för Anderstorp

Fördjupning av översiktsplanen (FÖP) för Anderstorp antogs av kommunfullmäktige den 22 juni 2005 (Kf § 62). 

Den 27 februari 2020 beslutade kommunfullmäktige (Kf § 19) att FÖP:en är inaktuell i vissa delar.

Kommunstyrelseförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram en fördjupning av översiktsplanen för Gislaved och Anderstorp, med syftet att samplanera dessa orter. Mer information om detta arbete kommer att läggas ut på webben under våren 2020.

Fördjupningen av översiktsplanen för Anderstorp gäller fram till dess att ny fördjupning blivit antagen av kommunfullmäktige och beslutet fått laga kraft.

Sidan uppdaterades senast: