Fördjupning av översiktsplanen för Gislaved

Fördjupning av översiktsplanen (FÖP) för Gislaved antogs av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 (Kf § 76), reviderad den 21 september 2015 (Kf § 122). 

Den 27 februari 2020 beslutade kommunfullmäktige (Kf § 19) att FÖP:en är inaktuell i vissa delar.

Kommunstyrelseförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram en fördjupning av översiktsplanen för Gislaved och Anderstorp, med syftet att samplanera dessa orter. Mer information om detta arbete kommer att läggas ut på webben under våren 2020.

Fördjupningen av översiktsplanen för Gislaved gäller fram till dess att ny fördjupning blivit antagen av kommunfullmäktige och beslutet fått laga kraft.

Ändring i fördjupningen av översiktsplanen för Gislaveds tätort

Kommunfullmäktige har den 21 september 2015 beslutat att:

Bebyggelseinventering

Kommunens bebyggelseinventering ingår som underlag till fördjupningen av översiktsplanen för Gislaveds tätort. Den ska också användas vid bygglovsgivning för att uppmärksamma karaktärsdrag och värden i byggnader och byggnadsmiljöer. (Den är inte antagen politiskt)

Sidan uppdaterades senast: