Fördjupning av översiktsplanen för Smålandsstenar och Skeppshult

Fördjupning av översiktplanen (FÖP) för Smålandsstenar och Skeppshult antogs av kommunfullmäktige den 29 november 2018 (Kf § 162).

Den 27 februari 2020 beslutade kommunfullmäktige (Kf § 19) att FÖP:en fortfarande är aktuell.

Kommunfullmäktiges protokoll 2020-02-27 (Kf § 19)PDF

Remissredogörelse - Aktualitetsprövning av översiktsplan ÖP16, 2019-12-10PDF

PlanhandlingPDF

Karta 1 -strategiPDF

Karta 2 -hänsynPDF

Karta 3 -markanvändningPDF

Antagandeprotokoll Kf §162PDF

SamrådsredogörelsePDF

GranskningsutlåtandePDF

Länsstyrelsens granskningsyttrandePDF

Om planen

Den nya planen möjliggör utveckling av industriområdena, utredningsområden för nya vägar, bostadsområdena samt tydligare riktlinjeområden. Planen består av tre plankartor, en vardera för strategi, hänsyn och markanvändning samt en planhandling.

Smålandsstenar och Skeppshult är två tätorter i södra delen av kommunen och utgör en port in i kommunen söderifrån längs med väg 26, ån Nissan och järnvägen. Skeppshult har ca 350 invånare och Smålandsstenar ca 4550 invånare (2015). Utvecklingen går framåt och både befolkning och näringsliv växer. Närheten till grannregioner, vackra landskap längs med Nissan och på landsbygden samt regional infrastruktur ger goda förutsättningar för fortsatt positiv och hållbar utveckling för de båda orterna. De största utmaningarna är hög trafikbelastning genom orterna, att skapa förutsättningar för attraktiva boenden samt att hantera klimatförändringarna där skyfall och översvämningar är särskilt viktiga frågor i Smålandsstenar och Skeppshult.

Sidan uppdaterades senast: