Fördjupning av översiktsplanen för Isabergsområdet

Fördjupning av översiktsplanen (FÖP) för Isabergsområdet i Gislaveds och Gnosjö kommuner antogs av kommunfullmäktige den 13 december 2012 (Kf § 183). 

Den 27 februari 2020 beslutade kommunfullmäktige (Kf § 19) att FÖP:en är inaktuell i vissa delar.

Kommunstyrelseförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram en ny kommunomfattande översiktsplan under nästa mandatperiod. I den ska Isabergsområdet ingå.

Fördjupningen av översiktsplanen för Isabergsområdet gäller fram till dess att en ny översiktsplan blivit antagen av kommunfullmäktige och beslutet fått laga kraft.

Läs mer:

Syftet med fördjupningen av översiktsplanen är att förstärkta och bibehålla karaktären och ge möjlighet för utveckling i området runt Isaberg. Fördjupningen av översiktsplanen är ett underlag för vidare planläggningar och tillståndsgivning.

Sidan uppdaterades senast: 2020-07-02