Bilden visar två orter och en regnbåge.

Illustration: Vecteezy.com

Fördjupning av översiktsplanen för Gislaved och Anderstorp

Kommunen arbetar fram en fördjupning av översiktsplanen (FÖP) för Gislaved och Anderstorp. En FÖP redovisar den framtida mark- och vattenanvändningen, cirka tio år framåt i tiden. Det innebär att vi planerar mot år 2035, med en utblick mot år 2050. Arbetet med FÖP Gislaved och Anderstorp inleddes våren 2020 och beräknas bli klart under 2022.

Tyck till om Gislaveds och Anderstorps framtid

En viktig del i planarbetet är att i ett tidigt skede lyssna på vad kommunens invånare, föreningar, näringsliv med flera tycker om orternas framtid. Därför bjuder vi nu in dig att delta i vårt frågeformulär för att lämna synpunkter och förslag till arbetet med att utveckla området kring orterna.

Du kan lämna synpunkter fram till den 3 januari 2021.

Din åsikt är värdefull och hjälper oss att planera tätorternas framtid. Tack för att du deltar och delar med dig av dina kunskaper och idéer!

Klicka på länken nedan för att tycka till om Gislaveds och Anderstorps framtid. Använd webbläsarna Chrome eller Edge.

Tyck till om Gislaveds och Anderstorps framtidlänk till annan webbplats

Vad händer med dina synpunkter?

Samtliga synpunkter sammanställs i en rapport som under våren 2021 kommer att finnas tillgänglig på gislaved.se/föplänk till annan webbplats

Efter analys av synpunkterna kommer ett samrådsförslag att tas fram under våren och sommaren 2021. Samråd om planförslaget beräknas till hösten 2021, då du återigen får chansen att lämna synpunkter.

Granskning av planförslaget beräknas till första kvartalet 2022. Även då har du chans att lämna synpunkter.

Planen beräknas antas av kommunfullmäktige under sommaren 2022.

Frågor

Har du frågor ring kontaktcenter på 0371-810 00 eller skicka e-post till kontaktcenter@gislaved.se  

Sidan uppdaterades senast: 2020-11-26