Stadsmiljöprogram

Stadsmiljöprogram ger råd och vägledning gällande materialval och
utformning av det offentliga rummet.

Stadsmiljöprogram för Gislaved, Anderstorp och Smålandsstenar

Stadsmiljöprogrammet ger råd om utformning av gaturum, torg, platser, byggnader, belysningar, möblering, grönytor etc. Programmet styr i viss
mån val av material och kulörer och riktar sig till alla som bidrar till förändringar i stadsmiljön; fastighetsägare, handlare, företagare, medborgare och kommunens olika förvaltningar.

Programmet har tagit utgångspunkt i kommunens tre större orter; Anderstorps, Gislaveds och Smålandsstenars centrala områden, men delar av programmet kan också användas i de mindre tätorterna.

Programmet antogs av kommunstyrelsen den 9 december 2020.

Stadsmiljöprogram för Gislaved, Anderstorp och Smålandsstenar Pdf, 3.5 MB.

Tillgänglighetsanpassat stadsmiljöprogram för Gislaved, Anderstorp och Smålandsstenar Pdf, 5.8 MB.

Sidan uppdaterades senast: