Bild på blåbär

Parker och natur

Skogar, sjöar och myrar dominerar naturen i kommunen, medan de småskaliga småländska jordbruksmarkerna ligger insprängda i landskapet. Skogen domineras av gran och tall men inslag av bok och ek förekommer också.

Det finns 388 sjöar i kommunen. Bolmen, Sveriges tionde största sjö, och Fegen, som har unika naturvärden, är de två största. Från norr till söder genom kommunen rinner Nissan på sin väg till havet. Våtmarkerna i form av stora högmossar men också kärr, mader och sumpskogar utgör ett stort inslag i vår natur.

Hälsa och välbefinnande är av stor vikt för oss alla. Både svensk och internationell forskning visar på betydelsen av det gröna rummet i vardagen för vårt allmänna välbefinnande. I och kring kommunens tätorter arbetar tekniska förvaltningen med att förverkliga visionen om en grönare och skönare kommun. Vi sköter, förnyar och utvecklar grönområden och lekplatser.

Sidan uppdaterades senast: