Jättebalsamin

Invasiva arter

Invasiva arter är växter, djur och svampar som kommit till Sverige med hjälp av människan. Deras spridning i naturen är ett hot mot vår biologiska mångfald, eftersom de inte ingår i det svenska ekosystemet har de inga naturliga fiender och kan sprida sig väldigt mycket. Både kommunen och privatpersoner har ansvar för att bekämpa dem.

Invasiva arter i Sverige

I Sverige finns i dag cirka 400 invasiva arter. En del av dessa finnas i Jönköpings län, till exempel jätteloka, parkslide och jättebalsamin. I Gislaved har vi framförallt problem med dessa invasiva arter: jätteloka, parkslide och jättebalsamin. På Naturvårdsverket finns information om de problemarter som förekommer i Sverige Länk till annan webbplats.

De invasiva arter som är listade i EU-förordningen Länk till annan webbplats. får inte importeras, säljas, odlas, födas upp, transporteras, användas, bytas, släppas ut och hållas levande.

Rapportera om du hittar invasiva arter

Om du stöter på en invasiv art i naturen kan du rapportera det. Det är till stor hjälp att veta var invasiva arter finns, för att kunna begränsa spridning, påbörja bekämpning och övervaka hur de sprids.

Rapportering av invasiva främmande arter gör du på Artdatabanken. Länk till annan webbplats.

Hantera växtavfall säkert

Om det finns invasiva arter som är EU-listade vid din fastighet är det du som ansvarar för att ta bort dem. Växtavfall från spridningsbenägna invasiva arter måste hanteras med stor försiktighet. Till exempel kan små växt- och rotbitar från parkslide växa upp till nya plantor. Även jättebalsamin är väldigt lättspridd.

Läs mer om hur du hanterar invasiva arter som växtavfall på SÅMs hemsida Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterades senast: