Fegen, naturreservat

Fegenområdet i kommunens sydvästligaste hörn erbjuder fantastiska möjligheter till fina naturupplevelser.

Rik fågel- och fiskfauna

Fegen är ett naturreservat med särskilda fågelskyddsområden. Här kan du bland annat se fiskgjuse, gråtrut, enkelbeckasin och drillsnäppa. I sjön finns även en artrik fiskfauna, där den mest intressanta är vårsiklöjan. Vårsiklöjan i Fegen är ett av mycket få kända bestånd i världen och är akut utrotningshotad. I sjön lever även minst 16 andra fiskarter. I naturreservaten finns även flera arter av fladdermöss. Fegen är även ett riksintresse för friliftsliv. I naturreservatet Fegen är det beträdnadsförbud inom vissa områden under vår och sommar.

Sandviks kyrka

Sandviks kyrka ligger på en udde i sjön och är en mycket populär vigselkyrka tack vare dess vackra läge. På Sandön utanför Sandviks kyrka finns rester av befästningsvallar som är minnen från de många gränskrigen med Danmark som utspelade sig i forna tider.

Vandra vid Fegen

Både vandringsleden Gislavedsleden och cykelleden GG-leden går i kanten av området. GG-leden - Gislaved, Gnosjö - går genom hela Gislaveds kommun och grannkommunen Gnosjö. Gislavedsleden (80km) går i västra kanten av kommunen från Hallandsgränsen, Kinnared i söder, till Isaberg i norr.

Sidan uppdaterades senast: