Gislaveds våtmark

I utkanten av Gislaved finns en anlagd våtmark i anslutning till reningsverket. Området har blivit ett mycket populärt strövområde då det går en motionsslinga på närmare 3 kilometer rakt genom våtmarken. Vid våtmarken finns ett rikt fågelliv som lockar många fågelskådare.

Första gången det kom på tal om att anlägga en våtmark var i början på 1990-talet. En utredning startades som skulle beskriva vilka konsekvenser anläggningen skulle få och fem år senare presenterades projektidéen. Efter att ha sökt miljötillstånd kom så arbetet igång i slutet av 2004 då delar av mossen grävdes ur där vattnet skulle finnas. Våtmarken är idag 18 hektar och håller närmare 200.000 kubikmeter vatten. Vattendjupet ligger på mellan 0,6 meter till 2,5 meter.

Sidan uppdaterades senast: