Isaberg, naturreservat

Isaberg är en urbergskulle i Nissans dalgång intill Hestra. Toppen höjer sig 310 meter över havet och den dominerande naturtypen är barrskog. Från toppen har man en milsvid utsikt över Nissans dalgång och det sjörika landskapet. Isaberg är sedan 1968 skyddat som naturreservat, området är även utpekat som riksintresse för friluftsliv. I området finns flera markerade vandringsleder varav en del sträcker sig långt utanför reservatet. I Isaberg finns södra Sveriges största vintersportanläggning.

Sidan uppdaterades senast: