Bild på stolpe som markerar var Natur- och kulturstig Nissan går

Natur- och kulturstig Nissan

Kring Nissan i Gislaveds tätort finns mängder av intressanta natur- och kulturmiljöer. På Natur- och kulturstig Nissan kan du uppleva och lära dig mer om dessa. Utmed sträckan finns nämligen informationsskyltar som berättar om områdets växt- och djurliv och industri- och kulturhistoria.

Natur- och kulturstigen är markerad med stolpar som pryds av promenadstigens egen logga. G:et kan stå för Gislaved, gummi, galoscher, gå...

Södra och norra sträckan

Den södra sträckan är en 3,6 km lång runda som bland annat passerar industrimuseetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och skogskyrkogården. Denna etapp är relativt lättframkomlig.

Den norra sträckan är 3 km lång och går utmed Nissans västra sida från Holmenbron upp till Rödjan. Denna stig har ett ojämnare underlag.

Kulturhistoria i Gislaveds kommun

Fornlämningar, landskap och byggnader är delar av det vi brukar kalla för kulturmiljö - människans påverkan på naturmiljön. Mer information om kulturmiljö och kulturarv hittar du på sidan Kulturhistoria och kulturarv i Gislaveds kommun 

Sidan uppdaterades senast: 2020-04-24