bilder på kalkning och reningsverk

Klicka på bilden ovan för att se en större version av skylten.

Ån som frisknade till

Nissan har under många år varit ett förorenat vattendrag men har på senare tid
återhämtat sig.

Under 1900-talet växte tätorterna längs Nissan och från dessa släpptes stora mängder orenat avloppsvatten ut i ån. I början av 1970-talet byggdes avloppsreningsverk i kommunen och vattenkvaliteten blev bättre.

Försurning

Försurning är ett annat miljöproblem som drabbat djurlivet i Nissan och i tillrinnande bäckar och åar. På 1960- och 70-talen slogs hela fiskbestånd ut på grund av låga pH-värden. Orsaken till försurningen visade sig vara luftföroreningar som transporterades med vindarna från kontinenten och de brittiska öarna. I våra trakter förstärktes effekten av att vi har en bergrund som inte kan neutralisera det sura nedfallet. För att motverka försurningen påbörjades en omfattande kalkning av sjöar och vattendrag i början av 1980-talet. Som mest spreds årligen uppemot 5 000 ton kalk i kommunen. Luftföroreningarna har minskat men kalkning krävs fortfarande.

Sidan uppdaterades senast: