Bilder på fåglar du finner vid Nissan, såsom gräsand, knipa och gråhäger

Klicka på bilden ovan för att se en större version av skylten.

Fåglar du finner vid ån

Vilka fåglar finner du vid Nissan?

 

Gräsand (Anas platyrhyncos)

Gräsanden finns i stort sett hela Sverige. Den är både en stannoch flyttfågel och övervintrar gärna i städer och samhällen. Gräsanden bygger inget bo, men kan lägga sina ägg på många underliga ställen långt från vatten. Det är en allätande fågel där kosten exempelvis består av växter, snäckor, skalbaggar, och maskar. Den kan bli mycket gammal, drygt 25 år.

Drillsnäppa (Actitis hypoleucos)

Drillsnäppan är en flyttfågel, som övervintrar i Afrika eller södra Asien.Man ser den ofta sittande på en sten i strandkanten och känner igen den på ett vemodigt drillande. Drillsnäppan äter gärna flugor och sländor som den plockar på stranden eller fångar i flykten. Sina ägg lägger den i en fördjupning i marken, i skydd av ljung och blåbärsris.

Kanadagås (Branta canadensis)

Kanadagåsen kommer från Nordamerika och planterades in i Blekinge på 1930-talet och har sedan förökat sig lavinartat. Den övervintrar framförallt i Danmark, Nederländerna och Polen. Man se den ofta beta på ytor med kortklippt gräs och lämnar stora mängder spillning efter sig.

Kungsfiskare (Alcedo atthis)

Kungsfiskaren är en liten, färgstark och ganska sällsynt. Den är skygg och finns framförallt vid stillastående eller långsamt rinnande vatten. Synen är anpassad så den ser under vatten och den dyker lodrätt efter fisk. Boet finns i änden på en tunnel, som kungsfiskaren gräver i strandbankar.

Knipa (Bucephala clangula)

Knipan är en ganska skygg fågel som häckar i trädhålor eller holkar. Den lever i åar, sjöar och våtmarker, men flyttar till Danmark eller Skottland/Irland under vintern. Den kan dyka ner till 8 meters djup för att skaffa föda, som exempelvis bestå av fiskar, snäckor, insekter eller växtdelar. Du känner igen den genom ett visslande vingljud när den flyger.

Gråhäger (Ardea cinerea)

Gråhägern är en stor, grov fågel med S-formad hals och med en vingbredd på 155-175 cm. Den flyttar oftast när vintern kommer. Sitt bo bygger den i höga träd. Den är skygg och vaksam, men man kan ibland se den stå och rasta på ett ben i strandkanten. Den lever på fisk och är blixtsnabb när den från luften dyker och fångar sitt byte.

Sidan uppdaterades senast: